Vad har jag gjort tidigare?

Mera omfattande uppdrag/projekt under de gångna åren

 • Karriärutvecklingsprocesser för enskilda och grupper i både privat och offentlig sektor
 • Seminarier om karriärplanering, stress- och tidshantering
 • Medverkan vid utveckling av kompetensutvecklingsverktyg för olika organisationer
 • Uppdrag som manusförfattare och pedagogisk konsult för interaktivt program (CD-rom/internet) för team- och kompetensutveckling, Stålbranschen, 1999-2001 

 • Deltar i expertkommitéen för ett EU-projekt inom ramen för livslångt lärande, EC-Vision so m arbetar fram en glossary och kompetensprofil för coaching inom EU. 2013-2015
 • Uppgifter inom ramen för tidigare anställningar
 • Projektledare, beställare och manusförfattare för utveckling av  interaktiva verktyg för kompetens- och karriärplanering, utvecklingssamtal, kommunikation/ förhandling och balans i livet, 1990-1999. Dessa har blivit mycket uppmärksammade i media, ett verktyg har fått två internationella utmärkelser, samtliga positiva utvärderingar av experter och användare.
 • Sektionschef med personalansvar, 1994-1996 SIF
 • Medförfattare i debattböcker om kompetensutveckling, förändringsprocesser

Utbildning

 • Examen från beteendevetenskapliga linjen, 120 poäng, Stockholms universitet,1981
 • Chemielaborant-utbildning, Kaufmännische Bildungsanstalten, Bremen
 • Vidareutbildningar i ledarskap, processcoach, mental träning, teatervetenskap, dialogmetodik, idéhistoria.

Uppdragsgivare, kunder/samarbetspartner

 • Aga Gas AB
 • DaCapo AB
 • HSB Riksförbundet
 • IGMetall, Frankfurt, Tyskland
 • Idékraft Uppsala
 • Länsstyrelsen Östergötland
 • Metallgruppen
 • Paregos AB
 • SACO
 • Siemens Erlangen, Tyskland
 • SOS Alarm AB
 • Springtime AB
 • Statsstänstemannaförbundet
 • Östermalmshälsan

 

 

 

 

        

Här ser vi  fyra unika utvecklingsverktyg på CD- rom:

För din talan-kommunikation och förhandling

Se om ditt hus-kompetensanalys och utvecklingsplan

När arbetstid blir lärtid-teamutveckling

Allt har sin tid - ta makten över din tid.