EC-Visionprojektet inom ramen för EUs program Life Long Learning

Projektet har tagit fram "ECVision Glossary - en ordlista för handledning och coaching" samt "ECVision Competence Framework - en europeisk referensram för handledning och coaching" med beskrivningar av kompetenser som kunskaper, färdigheter och performance.

Resultaten kan laddas ned från http://www.anse.eu/ecvision/products

på olika språk även svenska.

Under http://www.anse.eu/ecvision/offers finns även checklistor och utvärderingsformulär dock inte på svenska.

De svenska checklistorna finns här nedan för nedladdning:

 Coaching - checklista för HRM-manager 

 Utvärdering av coaching för beslutsfattare, uppdragsgivare, HR-funktion

Utvärdering av coaching för klienter

 

Läs gäna boken "På väg - en tanke-och erfarenhetsbok, finns att beställa på internetförlaget http://www.bookboon.com